Njohja dhe përdorimi i llojeve të ndryshme të të lexuarit ne anglisht

Te lexuarit ne gjuhen anglezeNëse ti lexon anglisht, nuk lexon gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Varësisht prej tekstit dhe situatës, njeriu lexon ndryshe. Dallohen mënyrat e të lexuarit si në vijim:

  • leximi fluturimthi ose diagonal, përmes të cilit e krijon një ide dhe përcakton saktësisht se çka dëshiron të lexosh pastaj, Shembull: Leximi fluturimthi i një gazete. Shpesh shikohet vetëm titulli ose mestitulli dhe vetëm disa artikuj të veçantë lexohen krejt. Ngjashëm veprohet edhe me prospektet.
  • leximi zbavitës, ku nuk është e thënë doemos të kuptohet çdo detaj, Shembull: leximi i një tregimi zbavitës ose i një komedie për t’u zbavitur. Tekste të tilla mund të lexohen mirë edhe duke qenë i shtrirë në dysheme ose në shtrat.
  • leximi që i referohet një qëllimi të caktuar ose leximi kërkues, Shembull: Kërkimi i një informate në planin e udhëtimit, në leksikon ose në fjalor.
  • leximi krejtësisht i përpiktë, Shembull: Një tekst shkencor-popullarizues ose një llogaritje tekstore, që të kuptohet plotësisht në përmbajtjen e tij/saj, duhet të lexohet tejetej dhe saktësisht. Kjo bëhet më së miri duke qenë i përqendruar në tryezën e punës, aty ku ka mundësi të mbahen edhe shënime për tekstin.

E rëndësishme është që ti e di se ekzistojnë lloje të ndryshme të të lexuarit. Dhe, edhe më e rëndësishme është që ti e bën këtë si profesionistët e vërtetë: Para leximit të një teksti, shoshite mirë në mendje se cili lloj i leximit është mirëfilli i përshtatshëm.

reading 2KESHILLE:

Provoji njëherë qëllimshëm të katër llojet e leximit!

– Shfletoje fluturimthi një gazetë ose një prospekt për një informatë të caktuar.

– Shtrihu në shtrat me një tekst zbavitës dhe përpije.

– Kërkoji në fjalor tri fjalë të vështira.

– Lexoje krejt në mënyrë të përpiktë në tryezën e punës një tekst nga një libër shkollor dhe mbaj shënime për të. I vëren ndryshimet? Përdori me mend dhe qëllimshëm të katër llojet e leximit!

Advertisements

About I.A.L.C. Group
www.ialc-group.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: