Ushtrimi, trajnimi dhe mësimi i gjuhes angleze

mesoni anglisht ne internetKëtu gjen edhe shtatë këshilla të tjera të çmuara të nxënies për të ushtruar dhe për të mësuar përmendsh te gjuhes angleze!

1. Atë që e ushtron drejtpërdrejt para gjumit, shpesh ngulitet në kujtesë në mënyrë veçanërisht të mirë! Para se të shkosh në shtrat, përsëriti fjalët e vështira të anglishtes, vjershën që duhet ta dish në mëngjes, rendin e 12-të (1×12, 2×12 …) ose atë që zaten duhet ta mësosh. Fike dritën dhe mrekullohu të nesërmen se si e ditke befas mësimin e ushtruar!

2. Ajo që e shkruan dhe pastaj ia deklamon vetes me zë, mbetet më mirë në kujtesë, sesa ajo që vetëm e lexon. Shkruaje në letër atë që e ke mësuar (drejtshkrimin ose fjalët e tua anglisht, vitet, bimët dhe çdo gjë tjetër). Deklamoja vetes me zë. Tash je marrë me tri «kanale»: të lexuarit – të shkruarit – të folurit. Kjo është më mirë për qëndrueshmërinë e detyrës së më- suar, sesa nëse ti mëson vetëm nga një kanal.

3. Më mirë e mban mend atë që mund ta konkretizosh ose ta ilustrosh përmes një skice, një vizatimi ose një diagrami, sesa atë që vetëm e ke shoshitur në kokë. Për ta bërë një skicë të mirë, duhet ta kesh kuptuar vërtet lëndën. Pra, skica të ndihmon për ta shoshitur në kokë krejtësisht saktë detyrën e mësuar. Dhe ajo është një mjet i mirë për të mbajtur në mend diçka.

4. Ndonjëherë, për të mbajtur në mend një mësim, ndihmojnë sajesat e veçanta për të kujtuar diçka. Për shembull, përmes një fjalie, njeriu mund ta shquajë mirë rendin e planetëve «Mrika e vuri në tokë macen e Jetmirit, sepse ajo urinoi natën.» (Merkuri, Venera, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni). Provoje që, sa herë harron diçka në mënyrë të përsëritur, të bësh vetë sajesa të tilla të mbamendjes!

Po ashtu, të përdorshme janë edhe vargjet e rimuara. Shembull: Një, katër, katër, katër-Skënderbeu bashkon shqiptarët në vatër (Besëlidhja e Lezhës në vitin 1444). Vargjet e tilla, falë ritmit dhe rimës, na mbeten në kokë më mirë se rregullat dhe fjalitë «normale». Gjej vetë vargje të tilla, sepse ato të ndihmojnë!

5. Në vend se të qëndrosh gjatë në tryezën e punës, është mirë që ndonjëherë për përsëritjen dhe ushtrimin të bësh si në vijim: Sillu rreth e rrotull ngadalë në dhomë, duke ia pëshpëritur vetvetes me gjysmë zëri fjalët.

6. Një këshillë për mësimin përmendsh të fjalëve në anglisht.  Shumë njerëz i mësojnë fjalët më mirë nëse ato janë përgatitur për t’u mësuar në një fjali të shkurtër apo në shprehje. Pra, mësoje jo vetëm fjalën anglisht «the night» (nata), por lidhur me të shkruaje edhe një fjali të shkurtër (p.sh., «the night is dark») dhe mësoje. Veç kësaj, krahasoje po ashtu këshillën në fund të gT8 «Puna me kartotekë mësimore»

Advertisements

About I.A.L.C. Group
www.ialc-group.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: