Si mund të gjesh shpejt informata në internet per gjuhen angleze?

kerkim ne internet per anglishtNëse dëshiron të sigurosh informata për një temë (p.sh., për një referat apo për interesa private), ekzistojnë mundësi të ndryshme:

Pyes mesuesin/et

Një zgjidhje shumë e mirë është nëse e njeh dikë që ka njohuri për këtë temë. Atëherë ky person  (mesues/e) mund të t’i sqarojë të gjitha pyetjet e mundshme dhe të të ndihmojë më tej. Pra, mendoje mirë nëse mund ta gjesh dhe ta pyesësh dikë (ndoshta prindërit ose mësuesi/ja mund të ta jepnin një këshillë). Mbase së pari duhet të shkruash një letër ose e-mail, ose të telefonosh për të organizuar një takim.

Informatat nga librat dhe bibliotekat

Ka qindra vjet që librat janë pothuajse burimet më të rëndësishme të informatave. Pra, për çdo temë do të gjesh diçka nëse në afërsi ke një bibliotekë ose një librari. Njeriu i gjen informatat

1.) në librat shkencorë-popullarizues (p.sh., për kafshët, profesionet etj ….)

2.) në leksikone ose në vepra të tjera referimi dhe

3.) në revista. Patjetër përdori këto burime të rëndësishme. Është e rëndësishme ta kuptosh se si duhet kërkuar në bibliotekë. Me siguri bibliotekistja të shpjegon funksionimin dhe të ndihmon. Se a ekziston një libër apo një artikull për temën tënde, këtë po ashtu mund ta gjesh në internet.

Informata nga interneti

Nëse ke kompjuter me internet, ky është burim shumë i mirë i informatave. Më së thjeshti vazhdo kësisoj:

• Zgjidhe një makinë të mirë kërkuese, p.sh. Google (kërko në: http://www.google.com).

• Jep një shkurtesë sa më të saktë të mundshme (më mirë: dy apo më shumë shkurtesa) për temën tënde (p.sh.«gramatika angleze, anglishtja ne mesjete» nëse dëshiron të dish diçka për historine e gjuhes angleze; ose «luani, fabulat», nëse kërkon fabula me luanë).

• Kryesisht fiton pastaj një zgjedhje të madhe të ueb-faqeve. Shiko në mos është ndonjëra nga Wikipedia. Wikipedia është një leksikon i mirë në internet dhe ekziston në shumë gjuhë (mund të japësh http://www.wikipedia.org dhe pastaj sipër, në të djathtë, në fushën e kërkimit, jep shkurtesën). Në shumë gjuhë ekzistojnë po ashtu faqe speciale për fëmijë dhe të rinj (gjermanisht, p.sh., http://www.blinde-kuh.de, http://www.helles-koepfchen.de ose përmbledhja http://www.kinderonline.ch); në gjuhën shqipe mund t‘i shikosh faqet vijuese, edhe pse nuk janë veçanërisht për fëmijë: http://www.mjellma.net/revistamjellma, etj. Burim i mirë janë po ashtu edhe arkivat e gazetave të mëdha, ku zakonisht artikujt kushtojnë pak para. Falas janë artikujt në arkivin e nxënësve/eve http://www.fundus.org. Ai që di një gjuhë tjetër, po ashtu patjetër duhet të kërkojë në këtë gjuhë. Shpeshherë kjo të sjell rezultate shumë interesante.

• Shpesh njeriu, në shumë informacione, mund ta harrojë vetveten. Ky është një rrezik. Pra, kërko me mend dhe saktësisht se cilat faqe (tekste, fotografi, audiofajle) mund t’i shërbejnë diçka mirëfilli qëllimit tënd. Shtypi vetëm ato.

• Prej internetit po ashtu mund të shkarkosh edhe libra për temën tënde. Për këtë duhet të japësh ose emrin e temës sate dhe shkurtesën «libra» (shembull: «Jeta në lashtë- si, librat»), ose i shfrytëzon katalogët e librave online (gjermanisht p.sh. http://www.books.ch ose http://www.buchhandel.de; për gjuhën angleze mund të shikosh në www.mesojanglisht.com , ose per gjuhen shqipe: http://www.gjuhashqipe.com ose http://www.portalialbanologjik.net).

• Në internet, po ashtu, ndodhin edhe shumë keqpërdorime. Kujdes nga pikat vijuese: Mos ia kumto askujt emrin tënd, adresën tënde ose e-mailin. Po ashtu kujdes nga takimet. Mos porosit asgjë pa pëlqimin e prindërve tu. Mos kliko në vegëza/ linke që të duken të çuditshme. Në raste të dyshimta kërkoje ndihmën e prindërve tu ose të mësueses/it.

Advertisements

Këshilla për mësimin e vjershave ne anglisht

meso poezi ne anglishtKëshilla për mësimin e vjershave ne gjuhen angleze.

• Fillimisht lexoje me zë tejetej një ose dy herë vjershën; sqaroji të gjitha paqartësitë.

• Shoshite vjershën në mendje; mundohu të parafytyrosh diçka për çdo strofë (krijo një pamje të brendshme për çdo strofë).

• Merre strofën e parë dhe lexoja vetes edhe një herë me zë. Pastaj, deklamoji përmendsh dy vargjet e para.

• Lexoji dy vargjet e ardhshme; deklamoji tash përmendsh vargjet 1–4 (mbase duhet ta provosh këtë disa herë!)

• Merr pastaj gjithmonë dy vargje të reja dhe përsëriti vargjet tashmë të mësuara! Përpiqu që vargjet t’i deklamosh bukur dhe me forcë shprehëse!

• Nëse ke një aparat të incizimit (pajisje MP3 ose ngjashëm): Incizoje vjershën, por gjithmonë duke lënë një pauzë të gjatë para dy vargjeve. Lëshoje pastaj incizimin dhe provo që në pauzë ta deklamosh tekstin e kësaj vjershe!

Nxënia e gjuhes angleze në mënyra të ndryshme

te mesuarit anglishtanglishtNëse dëshiron të mësosh diçka vërtet me themel, më së miri është të përdorësh shumë shqisa ose «kanale». Pra, jo vetëm lexo, por po ashtu:

  • shkruaj
  • punoje një skicë, një vizatim a një tabelë
  • përmblidh diçka në kokë
  • fol me zë të ulët me vetveten, duke e ritreguar mësimin
  • tregoja dikujt mësimin
  • vepro duke provuar ose duke imituar diçka personalisht

Këtu ke tre shembuj:

1. Të nxënit e fjalëve : (për drejtshkrim ose në ndonjë gjuhë të huaj):

Jo vetëm t’ i lexosh fjalët tejetej, por gjithmonë merri tri fjalë dhe me to ndërtoje ndërtoje një fjali. Shkruaje këtë fjali dhe lexoje me zë për vete a për dikë tjetër.

2. Përgatitja e një provimi për diçka nga gjuha angleze:

Lexoje me themel çdo gjë që duhet të dish. Lexoje edhe një herë dhe nënvizoje ose ngjyrose me të verdhë çdo gjë që mendon se është posaçërisht e rëndësishme. Puno skica a skicime ku ato përshtaten. Dhe, më pas, tregoja vetes ose dikujt tjetër atë që ke lexuar.

3. Zgjidhja e llogaritjeve tekstore (llogaritje me tekst):

Lexoje saktësisht tejetej llogaritjen. Lexoje edhe një herë tejetej dhe nënvizoje ose ngjyrose me të verdhë atë që është më e rëndësishmja. Fol me zë të ulët me vetveten për atë që e di dhe atë që është kërkuar. Nëse është e mundshme, punoje për të një skicë a një vizatim.

Gjetja shpejt e shpejt e diçkaje në fjalor anglisht shqip ose në leksikon

meso permendesh anglisht

Te kujtuarit e fjaloritShumë vepra referimi janë të ndërtuara sipas alfabetit. Të tillë janë fjalorët drejtshkrimorë, fjalorët dygjuhësorë, leksikonët, libri i numrave të telefonit, regjistrat etj. Këta libra janë shumë të rëndësishëm për ne, sepse përmbajnë informata të rëndësishme. Ne duhet t’i përdorim patjetër. Mirëpo, këtë mund ta bëjmë vetëm nëse e njohim ABC-në përmendsh si dhe i zotërojmë disa truke. Kush nuk i di këto, nuk mund t’i përdorë drejt këta libra dhe është jashtë loje. Këtu i gjen «Rregullat më të rëndësishme të lojës» dhe shumë këshilla të përdorimit sipas rendit alfabetik të veprave të referimit. Ushtroji më së miri së bashku me dikë, sepse është më dëfryese!

1. Mësoje ABC-në aq mirë përmendsh sa të mund ta recitosh pa problem. Këshilla për ushtrime:

• Mësoji shkronjat në grupe: abcç ddheë, fggjh, ijkl, llmnnj, opqr, rrssht, thuvx xhyzzh.

• Këndoje një këngë që e di për ABC-në ose sajoje një vetë!

• Punoje një rrip të gjatë me krejt ABC-në. Mbuloje me gisht një shkronjë pa e shikuar fare. Cila shkronjë është fshehur?

• Shkruaje çdo shkronjë në një skedë të vogël. Përziej mirë skedat. Tërhiqi dy skeda dhe dallo shpejt e shpejt: Cila shkronjë është përpara në ABC? Bëje këtë shumë shpesh.

• Punoje të njëjtën me tri skeda; renditi sipas rendit në ABC.

• Merri skedat, tërhiqe një shkronjë dhe dallo shpejt e shpejt: Gjendet kjo shkronjë më afër fillimit, mesit apo fundit të ABCsë?

• Merri skedat, tërhiqe një shkronjë dhe thuaj shpejt: Cila shkronjë ndodhet në ABC para kësaj shkronje dhe cila pas saj?

• Tërhiqe një skedë dhe provo pastaj të hapësh fjalorin përafërsisht aty ku gjenden fjalët me këtë shkronjë (për shembull, B-fjalët më afër fillimit, V-fjalët më afër fundit…).

• Renditja e fjalëve sipas alfabetit: Shkruaje një listë me kafshë, me bimë ose me diçka tjetër dhe renditi sipas alfabetit! Po ashtu, mund t’i renditësh sipas alfabetit edhe fjalët e fjalive të gazetës ose të një libri.

2. Fjalorët anglisht shqip dhe shqip anglisht dhe veprat e tjera të referimit janë ndërtuar kësisoj:fjalor anglisht

Të gjitha fjalët janë të renditura sipas alfabetit, duke filluar nga shkronjat e para (së pari i gjejmë fjalët me A, pastaj fjalët me B etj.; abanoz – bar – cak …). Brenda shkronjës së parë, fjalët janë renditur sipas shkronjës së dytë (te A-fjalët së pari gjenden ato me aa, pastaj ato me ab, pastaj ac, aç, ad etj.: a – abetare – acar – açik – adresë). Brenda shkronjës së dytë ato janë renditur sipas shkronjës së tretë: abdikim – abetare – absolut – abuzim etj. Brenda shkronjës së tretë ato janë renditur sipas shkronjës së katërt etj.

Këshilla për ushtrime (më mirë është vetë i dytë!):

• Puno lista me emra kafshësh, bimësh ose shtetesh të cilat të gjitha fillojnë me shkronjën e njëjtë (p.sh., Australia, Amerika, Austria, Anglia etj.). Më pas, renditi me alfabet sipas shkronjave të dyta!

• Merr skeda të vogla dhe kopjo prej fjalorit fjalë të cilat fillojnë me shkronja të njëjta. Përziej skedat dhe pastaj renditi sipas shkronjave të dyta dhe të treta!

• Merreni fjalorin anglisht dhe shtroni të dytë së bashku pyetje të këtilla: «Cila fjalë vjen e para: mësoj, apo mëtoj? ditë, apo dritë? parakaloj, apo parandaloj?»

• Shkruaj dhjetë fjalë që të bien në mend. Kërkoji në fjalor sa më shpejt që është e mundshme. Mate kohën. Provo një ditë më vonë ta përmirësosh kohën tënde! Kjo mund të bëhet më mirë vetë i dytë dhe të luhet si garë.

Njohja dhe përdorimi i llojeve të ndryshme të të lexuarit ne anglisht

Te lexuarit ne gjuhen anglezeNëse ti lexon anglisht, nuk lexon gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Varësisht prej tekstit dhe situatës, njeriu lexon ndryshe. Dallohen mënyrat e të lexuarit si në vijim:

  • leximi fluturimthi ose diagonal, përmes të cilit e krijon një ide dhe përcakton saktësisht se çka dëshiron të lexosh pastaj, Shembull: Leximi fluturimthi i një gazete. Shpesh shikohet vetëm titulli ose mestitulli dhe vetëm disa artikuj të veçantë lexohen krejt. Ngjashëm veprohet edhe me prospektet.
  • leximi zbavitës, ku nuk është e thënë doemos të kuptohet çdo detaj, Shembull: leximi i një tregimi zbavitës ose i një komedie për t’u zbavitur. Tekste të tilla mund të lexohen mirë edhe duke qenë i shtrirë në dysheme ose në shtrat.
  • leximi që i referohet një qëllimi të caktuar ose leximi kërkues, Shembull: Kërkimi i një informate në planin e udhëtimit, në leksikon ose në fjalor.
  • leximi krejtësisht i përpiktë, Shembull: Një tekst shkencor-popullarizues ose një llogaritje tekstore, që të kuptohet plotësisht në përmbajtjen e tij/saj, duhet të lexohet tejetej dhe saktësisht. Kjo bëhet më së miri duke qenë i përqendruar në tryezën e punës, aty ku ka mundësi të mbahen edhe shënime për tekstin.

E rëndësishme është që ti e di se ekzistojnë lloje të ndryshme të të lexuarit. Dhe, edhe më e rëndësishme është që ti e bën këtë si profesionistët e vërtetë: Para leximit të një teksti, shoshite mirë në mendje se cili lloj i leximit është mirëfilli i përshtatshëm.

reading 2KESHILLE:

Provoji njëherë qëllimshëm të katër llojet e leximit!

– Shfletoje fluturimthi një gazetë ose një prospekt për një informatë të caktuar.

– Shtrihu në shtrat me një tekst zbavitës dhe përpije.

– Kërkoji në fjalor tri fjalë të vështira.

– Lexoje krejt në mënyrë të përpiktë në tryezën e punës një tekst nga një libër shkollor dhe mbaj shënime për të. I vëren ndryshimet? Përdori me mend dhe qëllimshëm të katër llojet e leximit!

Teknika e të lexuarit në 5 hapa për të kuptuarit e saktë të tekstit ne gjuhen angleze

Lexim ne anglishtNëse vërtet duhet ose dëshiron ta kuptosh me themel një tekst ne gjuhen angleze (sepse ai i përket, për shembull, lëndës së provimit ose të intereson shumë), atëherë të ndihmon shkëlqyeshëm teknika e të lexuarit në 5 hapa. Ajo është e përshtatshme posaçërisht për tekstet shkencore-popullarizuese (p.sh., nga dituria për natyrën). Ajo, megjithatë, mund të përdoret po ashtu edhe te tekstet letrare (tregimi, romani). Kjo teknikë funksionon sipas këtyre hapave:

1. Lexoje fluturimthi tekstin dhe krijo një ide për të

Qëllimi është që të kesh një ide në vija të trasha për tekstin. Prandaj, lexoji titullin dhe të gjithë mestitujt, shikoji ilustrimet, shikoji të gjithë kapitujt veç e veç. Te librat: Lexoji rezymetë prapa në kopertinë ose në faqen e parë a të dytë të brendshme, lexoje pasqyrën e përmbajtjes, lexoje tejetej parathënien ose hyrjen.

2. Shtro pyetje për tekstin Çka do të dëshiroje të dije për tekstin dhe çka të intereson? Çka di tashmë dhe çka do të dëshiroje të dije më thellë për të? Shkruaji në një fletë pyetjet e tua dhe lë vend për pyetje të tjera.

3. Lexoje tash tekstin saktësisht tejetej Lexoje i përqendruar tekstin në tërësi.

Te tekstet ose te librat më të gjatë, ndaje atë në pjesë më të vogla, të cilat ti mund t’i zotërosh (ndarje, faqe, kapitull). Pas çdo pjese, merre fletëpyetjen e hapit 2 dhe shoshite mirë se çka mund të përgjigjesh tash. Mbase, shënoji edhe pyetjet shtesë që ta kanë tërhequr vëmendjen gjatë leximit. Te tekstet e gjata mund t’i shenjosh të rëndësishmet, ashtu siç është përshkruar në hapin 4b.

4. Shenjo të rëndësishmen, përgjigju pyetjeve, rezymoje/përmblidhe tekstin

a) Kur ta kesh përfunduar së lexuari tekstin, shikoji pyetjet e tua të hapave 2 dhe 3 dhe, nëse është e mundshme, përgjigju.

b) Shenjoje çdo gjë të rëndësishme në tekst (nënvizoje, shenjoje me laps vezullues, nënvizoje rreshtin). Eventualisht mbaj shënime anësore. Te librat, në të cilët nuk mund të shkruash, përdore lapsin ose vëre një skedë aty. «Shenijimi i së rëndësishmes në tekst; mbajtja e shënimeve anësore».

c) Hartoje një rezyme të tekstit me fjalët e tua. Kjo të ndihmon ta shoshitësh në mendje edhe një herë saktësisht krejt përmbajtjen.

5. Përsërite përmbajtjen Një apo dy ditë më vonë:

Shikoje edhe një herë tekstin me shenjime nga hapi 4. Provoje që ta riprodhosh përmbajtjen në kokë ose në letër sa më shumë që të jetë e mundshme. Kontrolloje përmes tekstit origjinal se a ke harruar diçka.

Kur ke vetëm pak kohë… …

mund të përdorësh një formë të shkurtër të kësaj metode, me të cilën, natyrisht, mëson diçka më sipërfaqësore. 60

1. Lexoje fluturimthi tekstin dhe krijoje një ide Krejtësisht njëjtë si më sipër; lexoje aty!

2. Shtro pyetje për tekstin Krejtësisht njëjtë si më sipër; lexoje aty!

3. Lexoje tekstin tejetej në themel Tekstin e gjatë ndaje në pjesë. Pas çdo pjese (ndarje, kapitull) bëje një pauzë dhe përsërite në mendje për mbajtjen.

4. Përgjigju pyetjeve të tua, përsërite tekstin në mendje Përgjigju pyetjeve nga hapi 2. Në fund, përsërite edhe një herë në mendje tekstin e plotë. Më së miri, këtë bëje së paku dy herë: Menjëherë pas leximit dhe dy ditë më vonë.

Si të mësoj anglisht?

certificate

NEWS: IALC Group  me qender ne Nju Jork te SHBA-se ofron BURSE (ndihme finaniare) per te gjithe ju qe deshironi te merr çertifikaten te gjuhes angleze.

Pavaresisht njohurise gjuhesore qe keni aktualisht ne anglisht, ju mund te certifikoni ate duke bere nje test online nga shtepia juaj.

Per me shume informacion vizitoni ketu: http://mesojanglisht.com/merr-certifikate-gjuhes-angleze/

Këtu janë disa këshilla të cilat mund të ju ndihmojë për të zotëruar gjuhën angleze!

Flisni pa frikë

Problemi më i madh që shumica e njerëzve ballafaqohen në mësimin e një gjuhe të re është frika e tyre. Ata shqetësohen se ata nuk do të thonë gjëra të sakta, ose se ata do të duket budallenj në mënyrë që ata nuk flasin fare. A nuk e bëjnë këtë. Mënyra më e shpejtë për të mësuar çdo gjë është për të bërë atë – përsëri dhe përsëri derisa ju të flisni atë drejtë. Ashtu si çdo gjë, të mësuarit anglisht kërkon praktikë.

Përdorni të gjitha burimet tuaja

Edhe në qoftë se ju studioni Anglisht në një shkollë gjuhë nuk do të thotë që ju nuk mund të mësoni jashtë klasës. Duke përdorur si burime të ndryshme, metoda dhe mjete të ju bene te mundur, të mësojnë më shpejt. Ka shumë mënyra të ndryshme qe ju mund të përmirësoni gjuhën angleze. Interneti është një burim fantastik për mesimin e gjuhes angleze online.

Rrethoni veten me anglisht

Mënyrë absolute më e mirë për të mësuar anglisht është që të rrethoni veten me të. Merrni shënime në gjuhën angleze, vendosni libra anglisht ne dhomën tuaj, dëgjoni radio ne transmetimet anglisht,, shikojnë lajmet anglisht, filma dhe televizion. Flisni anglisht me shokët tuaj sa herë që mundeni. Materiali anglisht që keni rreth jush, do t’ju ndihmoje juve te mësoni më shpejt dhe më shumë të ngjarë ka nese ju do të filloni “të mendoni në gjuhën angleze.”.

Degjoni anglisht foles sa më shumë

Ka disa mësues të mirë që kanë pasur anglisht për ta mësuar gjuhën angleze si një gjuhë e dytë. Megjithatë, ka disa arsye pse shumë nga shkollat më të mira preferojnë të punësojnë punonjes qe perdorin anglishten. Një nga arsyet është se anglisht folesit te ketë një rrjedhje të natyrshme në fjalën e tyre që studentet e gjuhës angleze të përpiqet të imitojë.

Shikoni filma anglisht dhe gjeni nje kurs anglisht online.

Kjo nuk është vetëm një mënyrë interesante për të mësuar, por ajo është edhe shumë efektive. Duke shikuar filma anglisht (sidomos ato me titra në anglisht), ju mund të zgjeroni fjalorin tuaj dhe të dëgjoni rrjedhshem fjalët e aktorëve. Nëse ju dëgjoni lajmet gjithashtu mund të dëgjoni thekse të ndryshme. Por menyra me e mire eshte qe te gjeni kurse anglisht online dhe mesoni  me mesues live / drejtperdrejte nga interneti.

Degjoni muzik anglisht

Muzika mund të jetë një metodë shumë efektive e të mësuarit anglisht. Në fakt, ajo është përdorur shpesh si një mënyrë për të përmirësuar të kuptuarit. Mënyra më e mirë për të mësuar, është për të marrë lyrics (fjalët) e këngëve duke dëgjuar dhe përpjekur për t’i perserituar ato si artisti i këndon. Ka disa vende të mira në internet ku mund të gjeni fjalë ne këngët me titra. Në këtë mënyrë ju mund të praktikoni te dëgjuar tuaj dhe leximin në të njëjtën kohë. Dhe në qoftë se ju pëlqen mund ta këndoni.

Studimi sa më i shpeshte!

Vetëm duke studiuar gjëra të tilla si gramatika dhe fjalori dhe duke bërë ushtrime, mund të përmirësoni njohuritë tuaja.

Bëni ushtrime dhe duke ushtruar ne Testet

Shumë njerëz mendojnë se ushtrimet dhe testet nuk janë shumë zbavitëse. Megjithatë, duke plotësuar ushtrimet dhe duke marrë teste, ju mund të përmirësoni gjuhën angleze. Një nga arsyet më të mira për të bërë shumë ushtrime dhe teste është që ata t’ju japin një pikë referimi për të krahasuar rezultatet tuaja me të ardhmen. Shpesh, është duke krahasuar rezultatin tuaj në një test që moret dje dhe një që moret pas një muaj apo gjashtë muaj më parë, do te mund te kuptoni se sa keni mësuar. Nëse nuk keni provuar veten, ju kurrë nuk do të dini se sa ju janë duke përparuar. Fillo tani duke bërë disa ushtrime të shumta dhe teste dhe të ktheheni në me pak ditë dhe shikoni se sa keni mësuar. Të vazhdoni ta bëni këtë dhe ju me të vërtetë do të keni progres me anglisht.

Inxhizo vetveten

Askush nuk i pëlqen të dëgjojë zërin e vet në kasetë por si test kjo është e mirë për të krahasuar anglishten tuaj nga koha në kohë. Ju mund të impresiononi veten me përparimin që ju jeni duke bëre.

Per me shume nese keni nevoje per mesues anglisht foles qe t’ju ndihmoje ne anglishten tuaj, ju mund te konktatoni: Meso anglisht online