Nxënia e gjuhes angleze në mënyra të ndryshme

te mesuarit anglishtanglishtNëse dëshiron të mësosh diçka vërtet me themel, më së miri është të përdorësh shumë shqisa ose «kanale». Pra, jo vetëm lexo, por po ashtu:

  • shkruaj
  • punoje një skicë, një vizatim a një tabelë
  • përmblidh diçka në kokë
  • fol me zë të ulët me vetveten, duke e ritreguar mësimin
  • tregoja dikujt mësimin
  • vepro duke provuar ose duke imituar diçka personalisht

Këtu ke tre shembuj:

1. Të nxënit e fjalëve : (për drejtshkrim ose në ndonjë gjuhë të huaj):

Jo vetëm t’ i lexosh fjalët tejetej, por gjithmonë merri tri fjalë dhe me to ndërtoje ndërtoje një fjali. Shkruaje këtë fjali dhe lexoje me zë për vete a për dikë tjetër.

2. Përgatitja e një provimi për diçka nga gjuha angleze:

Lexoje me themel çdo gjë që duhet të dish. Lexoje edhe një herë dhe nënvizoje ose ngjyrose me të verdhë çdo gjë që mendon se është posaçërisht e rëndësishme. Puno skica a skicime ku ato përshtaten. Dhe, më pas, tregoja vetes ose dikujt tjetër atë që ke lexuar.

3. Zgjidhja e llogaritjeve tekstore (llogaritje me tekst):

Lexoje saktësisht tejetej llogaritjen. Lexoje edhe një herë tejetej dhe nënvizoje ose ngjyrose me të verdhë atë që është më e rëndësishmja. Fol me zë të ulët me vetveten për atë që e di dhe atë që është kërkuar. Nëse është e mundshme, punoje për të një skicë a një vizatim.

Advertisements

Sfida e arsimit online

mesoni anglisht onlineUniversitetet kudo janë hedhur në zbatim të mësuarit në distancë. Kurse mesimore çdo vit e më shumë janë duke u bërë në dispozicion online. Edhe disa shkolla të larta kanë filluar të ofrojnë klasa online. Në sipërfaqe, kjo tingëllon si një ide e mrekullueshme, por para se të ndjekim një diplomë online, duhet të merret parasysh kushtet e formatit online, pasi nevojitet:

 

1. Vetë Disiplimin

Një nga favoret më të medha është fleksibiliteti. Nëse studentët kanë angazhime të punës, përgjegjësitë familjare, ose aftësi të kufizuara që e bëjnë mjediset e mësimit konvencionale e të vështirë, ata janë ende në gjendje për të përfunduar punën e tyre në kompjuter pa lënë shtëpinë. Megjithatë, në varësi të personalitetit të studentëve, të cilët duhen të jenë të disiplinuar që të ulen çdo ditë për bërjen e detyrave dhe mësuar online.

2. Kostoja e tarifes

Kostoja është një tjetër përfitim i madh i të mësuarit online. Studentët nuk duhet të jetojnë në kampus, ose të gjejnë kohë për të shkuar në klasë. Mësimet e ofruara online janë absolutisht më e lira se ato me bazë klasat. Megjithatë, një shpejtësi e lartë le idhjes së internetit është një domosdoshmëri për studentët online, siç është një kompjuter në shtëpi.

3. Eshtë një stil i caktuar i llojit të mësuarit.

Shumë ndihen të lirë në të mësuarit në internet për stile të caktuara të mësimit. Studentët duhet të punojnë me një ritëm të ngadaltë, rishikimi i mësimeve derisa ata të kenë kuptuar plotësisht mund të jetë një lloj mesimi ideal. Në të njëjtën mënyrë, studentët që mësojnë shpejt nuk janë mbajtur prapa nga ritmet e shokëve të tjerë, por janë në gjendje për të përparuar me shpejtësi më të madhe. Megjithatë, ata që kanë nevojë për bashkëveprim të përditshme me një profesor online dhe të mësojnë duke bërë shumë pyetje ku mund të gjeni forma të caktuara të mësimit online. Studentët duhet të jenë në gjendje të gjykojnë me saktësi stilin e tyre të të mësuarit.

Për gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë gjuhën angleze online, mund te kontaktojne direkt institucionin arsimor duke i pyetur per kete mundesi mesimi.